ANFAŞ Food Product

12 Mar, 2016

Najveći međunarodni sajam hrane i pića u Turskoj pod nazivom 24. Međunarodni sajam hrane i pića (Anfaş Food Product) održat će se od 15. do 18. februara 2017. godine u Antaliji u sali Expo Center. Cilj sajma je poticaj domaće proizvodnje i izvoza, saradnja sa stranim firmama iz istog sektora, kao i otvaranje prema novim tržištima. Ovaj sajam iz godine u godinu okuplja sve veći broj kako domaćih tako i stranih kompanija, kojima je Sajam idealna prilika da predstave svoje proizvode i razmijene mišljenja sa drugim firmama. Detaljnije informacije o sajmu i apliciranju na isti navedene su na sljedećim web-stranicama:

  1. www.anfasfoodproduct.com
  2. www.anfas.com.tr