O nama

Ured savjetnika za kulturu i turizam je predstavništvo Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske. Svoje aktivnosti U Bosni i Hercegovini realizuje kao diplomatska misija vezana za Ambasadu Republike Turske. Osnovni cilj našeg predstavništva je da omogućimo građanima Bosne i Hercegovine da još bolje upoznaju Tursku i da ojačamo kulturološke veze. U tom okviru su dolje navedene osnovne aktivnosti koje ostvaruje naše predstavništvo: 


-Efektivno promovisanje historijskih, kulturnih i turističkih destinacija Turske i provođenje aktivnosti u tu svrhu;

-Poboljšanje imidža Turske;

-Ostvarivanje kulturnih aktivnosti na svakom polju i u cijeloj državi;

-Podržavanje kulturnih, umjetničkih i socijalnih djelatnosti koje se ostvaruju u državi;

-Razvijanje svijesti o turskoj kulturi;

-Udovoljavanje svim zahtjevima za sve vrste informacija građana Bosne i Hercegovine;